ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΒΡΑΣΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΣΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

  • Print

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση των καλλιεργήσιμων δημοτικών εκτάσεων στις Κοινότητες Βραστάμων και Σανών, η

δημοπρασία θα διεξαχθεί την 25/11/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 έως και 11:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πολυγύρου

Κατεβάστε:
την περίληψη διακήρυξης
την διακήρυξη
την υπεύθυνη δήλωση