Αποτελέσματα Ανακοίνωσης υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2021 για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου

  • Print

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ''Αριστοτέλης'' ανακοινώνει τα αποτελέσματα για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ειδικότητας ΠΕ Παιδιάτρου

Δείτε εδώ την ονομαστική κατάσταση

Δείτε εδώ τον πίνακα κατάταξης και βαθμολογίας
Δείτε εδώ τον πίνακα επιλογής