Διακήρυξη δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του ΚΑΠΗ Ολύνθου

  • Print

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π. "Αριστοτέλης" ανακοινώνει την διακήρυξη δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του ΚΑΠΗ Ολύνθου.
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από τα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. παλαιά Δικαστήρια Πολυγύρου, κατόπιν ραντεβού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2371350731.

Δείτε εδώ τη διακήρυξη
Δείτε εδώ την περίληψη της διακήρυξης