Αποτελέσματα της υπ' αριθ. 1150/07-09-2021 ανακοίνωσης ειδικότητας ΔΕ Μαγείρων

  • Print

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ''Αριστοτέλης'' του Δήμου Πολυγύρου ανακοινώνει τα αποτελέσματα της υπ' αριθ. 1150/07-09-2021 ανακοίνωσης ειδικότητας ΔΕ Μαγείρων.
δίμηνης διάρκειας

Ονομαστικός πίνακας
Πίνακας επιλογής