Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης διάρκειας στο ΝΠΔΔ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

  • Print

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ''Αριστοτέλης'' ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Μαγείρων, με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. δίμηνης διάρκειας

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση
Δείτε εδώ την Αίτηση
Δείτε εδώ την υπεύθυνη δήλωση

Υποβολή αιτήσεων μόνο με αυτοπρόσωπη παρουσία κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο τηλέφωνο 2371350731