Ανακοίνωση 1/2021 καλλιτεχνικού προσωπικού

  • Print

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ''Αριστοτέλης'' ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου καλλιτεχνικού προσωπικού (15 Μουσικών)

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση
Δείτε εδώ την Αίτηση

Υποβολή αιτήσεων μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή
από 15-07-2021 έως 24-07-2021