espa

ermisΕθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης

govgrbeta

prasinessymvaseis

politikiprostasia

drp908

banner3

  • blekas
  • compost
  • electrocycle logo 0
  • logo ana kap pap
  • reclaim
  • recycle2017
  • container

communitycentre

logokep

dark blue el

aed defibrillator

Ενημέρωση Πολιτών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια ελαστικών» διαφόρων τύπων για τα μηχανήματα και οχήματα του Δήμου Πολυγύρου σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 8/2013 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου.
Καθορίζουμε τους όρους του διαγωνισμού ως εξής:
Tα προσφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 8/2013 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου που εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 33/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Πολυγύρου, την Τρίτη 19-03-2013 και ώρα 10.00-11.00 ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού.
Η δημοπρασία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της 11389/93 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), τον Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/τΑ/1995), Π.Δ. 394/96 (Φ.Ε.Κ. 226/τΑ/1996) τον Ν.3463/2006 και την 8/2013 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου.
Η ενδεικτική δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίζεται στο ποσό των 60.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 23 % .
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας.
Τα Τεύχη και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς παραλαμβάνονται από τα γραφεία του Δήμου (Γραφείο Προμηθειών) έως την προηγούμενη του διαγωνισμού, αφού καταβληθεί το αντίτιμο των 5 (πέντε) €.
Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλέφωνο: 23710 21420 από τον κ. Μαρινούδη Ιωάννη. FAX: 23713 50783.

Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία εδώ:
Διακήρυξη: pdf diakelast2013 79.73 Kb

Μελέτη :pdf meletielast2013 65.71 Kb

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΉΡΥΞΗΣ "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΓ.ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ"

Ο Δήμος Πολυγύρου, προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Αγ. Προδρόμου», με προϋπολογισμό 430.500,00 Ευρώ μετά Φ.Π.Α.

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο:

Περίληψη διακήρυξης :pdf dikt_ydr_agprodr2013 47.37 Kb

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια τροφίμων» για τους Παιδικούς σταθμούς και τα ΚΑΠΗ του Δήμου Πολυγύρου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ' αριθμ. 2/2013 μελέτης της Δ/νσης Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου.

Καθορίζουμε τους όρους του διαγωνισμού ως εξής:

Tα προσφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ' αριθμ. 2/2013 μελέτης της Δ/νσης Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου που εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 36/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Πολυγύρου, την Πέμπτη 21/3/2013 και ώρα 11.00-12.00 ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού.

Η δημοπρασία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της 11389/93 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), τον Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/τΑ/1995), Π.Δ. 394/96 (Φ.Ε.Κ. 226/τΑ/1996) τον Ν.3463/2006 και την 2/2013 μελέτη της Δ/νσης Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου.

Η ενδεικτική δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίζεται στο ποσό των 60.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 13%

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας.

Αντίγραφο της σχετικής Διακήρυξης και και του τιμολογίου προσφοράς διατίθενται από τα γραφεία του Δήμου (Γραφείο Προμηθειών) έως την προηγούμενη του διαγωνισμού, αφού καταβληθεί το αντίτιμο των 5 ( πέντε) €.

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλέφωνο: 23710 21420 από τον κ. Μαρινούδη Ιωάννη. FAX: 23713 50783.

Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία εδώ:

Διακύρηξη & Μελέτη :pdf meleti_diak_trof_2013 168.56 Kb

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2013

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου προκηρύσσει τη διενέργεια ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Πολυγύρου και των ΝΠΔΔ του έτους 2013, με κριτήριο κατακύρωσης α) για τα καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από τη Δ/νση Εμπορίου της ΠΚΜ και β) για τα λιπαντικά τη χαμηλότερη τιμή.
Η προμήθεια αφορά στα παρακάτω είδη: α)Πετρέλαιο θέρμανσης 121.350 λίτρα, β)Πετρέλαιο κίνησης 263.450 λίτρα, γ)Βενζίνη Αμόλυβδη 49.750 λίτρα, δ)Βενζίνη Super 1.490 λίτρα ε)Λιπαντικά 6.450 λίτρα σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2/2013 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου συνολικού προϋπολογισμού 568.103,59 € χωρίς το Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 11389/93 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και την υπ’ αριθ. 2/2013 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου.
Ο διαγωνισμός θα γίνει την 8η Απριλίου 2013, ημέρα Δευτέρα στα γραφεία του Δήμου Πολυγύρου και ώρα 10.00 έως 11.00 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτά φυσικά & νομικά πρόσωπα καθώς & κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων, που είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές υγρών καυσίμων .
Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται στο ποσό των 34.938,37 € και πρέπει να απευθύνεται στο Δήμο Πολυγύρου και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Τ.Π.Δ. ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας.
Η πληρωμή της αξίας των καυσίμων και λιπαντικών θα γίνεται από το Δήμο Πολυγύρου, μετά την παράδοση τους, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.
Έντυπο οικονομικής προσφοράς για συμπλήρωση καθώς και τεύχη δημοπράτησης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους, αφού καταβάλουν το ποσό των 15,00€, από τα γραφεία της έδρας του Δήμου Πολυγύρου (Πολυτεχνείου 50, Τ.Κ 63100, ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ) μέχρι και την Τετάρτη 02/04/2013 και ώρα 13:00 μ.μ.
Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του Δήμου Πολυγύρου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες & στο τηλέφωνο 2371350752 από την κ. Πατσιούρα Αναστασία.

Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία εδώ:

Διακήρυξη: pdf diakkaysim2013 135.98 Kb

Μελέτη: pdf meletikays2013 125.70 Kb