espa

ermisΕθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης

govgrbeta

prasinessymvaseis

politikiprostasia

drp908

banner3

 • blekas
 • compost
 • electrocycle logo 0
 • logo ana kap pap
 • reclaim
 • recycle2017
 • container

communitycentre

logokep

dark blue el

aed defibrillator

Ενημέρωση Πολιτών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Α΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

1. Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πολυγύρου αποφασίζει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης» για τις ανάγκες των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πολυγύρου σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ' αριθμ. 137/2012 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Περιβάλλοντος του Δήμου Πολυγύρου.

2. Καθορίζουμε τους όρους του διαγωνισμού ως εξής:

 • Tα προσφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ' αριθμ. 137/2012 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Περιβάλλοντος του Δήμου Πολυγύρου που εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 39/2012 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πολυγύρου.
 • Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Πολυγύρου, την Παρασκευή 23-11-2012 και ώρα 11.00-12.00 π.μ. ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού.
 • Η δημοπρασία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της 11389/93 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), τον Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/τΑ/1995), Π.Δ. 394/96 (Φ.Ε.Κ. 226/τΑ/1996) τον Ν.3463/2006 και την 137/2012 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Περιβάλλοντος του Δήμου Πολυγύρου.
 • Η ενδεικτική δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίζεται στο ποσό των 73.799,93 € με Φ.Π.Α.
 • Γίνονται δεκτοί όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας.
 • Αντίγραφο της σχετικής Διακήρυξης και τιμολόγιο προσφοράς διατίθεται από το γραφείο Τεχνικών Έργων μέχρι τις 22/11/2012, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έναντι ποσού 5,00 ευρώ
 • Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του Δήμου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στα τηλ. 2371350739 από την κ. Γεωργιάδου Μαρία.

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ AΠΟΡ/ΦΟΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 16 κ.μ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

« ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ»

(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ AΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 16 κ.μ.)

Ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος προκηρύσσει ανοικτό επαναληπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια, απορριμματοφόρου τύπου πρέσας 16 κ.μ. , προϋπολογισμού 194.955,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.).

Η προμήθεια αφορά την (Προμήθεια Απορριμματοφόρου τύπου πρέσας 16 κ.μ ) σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 132/2012 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Οι φάκελοι των προσφορών μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο δημοτικό κατάστημα της έδρας του Δήμου Πολυγύρου, που βρίσκεται στην οδό Πολυτεχνείου με αριθμό 50 και ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού την Τετάρτη 14/11/2012 και ώρα 11.00΄ μέχρι 12.00΄. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στο Δήμο μέχρι την προηγούμενη ημέρα από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος Έλληνες και Αλλοδαποί κατασκευαστές και προμηθευτές , Ημεδαπά και Αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα, Συνεταιρισμοί και Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, με το Φ.Π.Α. δηλαδή 9.748,00 ευρώ.

Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, που προσφέρει τη συμφερότερη προσφορά.

Έντυπο οικονομικής προσφοράς για συμπλήρωση καθώς και τεύχη δημοπράτησης διατίθενται από τα γραφεία της έδρας του Δήμου Πολυγύρου (Πολυτεχνείου 50, Τ.Κ 63100, ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ) έναντι ποσού 15,00 ευρώ μέχρι και την Τρίτη 13/11/2012 και ώρα 13:00 μ.μ.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ.: 371021596 και 2371021420. Αρμόδιοι υπάλληλοι: Παπασαραφιανός Γιώργος και Μαρινούδης Γιάννης αντίστοιχα. Fax: 2371022266.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ

 

 

  


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙXΤΟΥ ΕΠΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1000 LT

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙXΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

« ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ»

( ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1000 LT)

Ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος προκηρύσσει ανοικτό επαναληπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων 1000 lt, προϋπολογισμού 144.009,94 ευρώ (με Φ.Π.Α.).

Η προμήθεια αφορά την Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων 1000 lt, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ' αριθμ. 134/2012 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Οι φάκελοι των προσφορών μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο δημοτικό κατάστημα της έδρας του Δήμου Πολυγύρου, που βρίσκεται στην οδό Πολυτεχνείου με αριθμό 50 και ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού την Τετάρτη 14/11/2012 και ώρα 09.00΄ μέχρι 10.00΄. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στο Δήμο μέχρι την προηγούμενη ημέρα από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος Έλληνες πολίτες, Αλλοδαποί, Νομικά Πρόσωπα Ημεδαπά και Αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί και Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, με το Φ.Π.Α. δηλαδή 7.200,00 ευρώ.

Η προμήθεια θα κατακυρωθεί σε συμμετέχοντα, η προσφορά του οποίου κριθεί τεχνικά αποδεκτή και έχει τη χαμηλότερη τιμή.

Έντυπο οικονομικής προσφοράς για συμπλήρωση καθώς και τεύχη δημοπράτησης διατίθενται από τα γραφεία της έδρας του Δήμου Πολυγύρου (Πολυτεχνείου 50, Τ.Κ 63100, ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ) έναντι ποσού 15,00 ευρώ μέχρι και την Τρίτη 13/11/2012 και ώρα 13:00 μ.μ.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ.:2371350752 και 2371021420. Αρμόδιοι υπάλληλοι: Πατσιούρα Αναστασία και Μαρινούδης Γιάννης αντίστοιχα. Fax: 2371022266.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Πολύγυρος : 17/10/2012

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                    Αρ. Πρωτ. : 22508

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ                 

                                                                           

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας υπόψη:

α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)

β) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)

γ) το Ν.3852/2010

δ) την αριθ. 63/2012  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου

ε) την 131/2012 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.

στ) το από 14/09/2012 πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81.

η) την219/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  με την οποία εγκρίθηκε  το προαναφερόμενο πρακτικό στης Επιτροπής και η επανάληψη της δημοπρασίας.

θ) το άρθρο 6, ΠΔ 270/81.

Προκηρύσσει

 δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Πολυγύρου. Το ακίνητο πρέπει να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

i.  Κύριος χώρος πάνω από 180 τμ

ii. Αποθήκη πάνω από 30 τμ.

Iii .Ανεξάρτητό γραφείο-χώρος αποθήκευσής δοκιμίων για τον έλεγχο  αντοχής των υλικών τουλάχιστον 40 τμ

iv. WC

v.  Ράμπα εισόδου για ΑΜΕΑ

vi. Δομημένη καλωδίωση

vii. Χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων

viii. Πλησιέστερη απόσταση από το κτίριο του Δημαρχείου, για την καλύτερη           εξυπηρέτηση των πολιτών και των υπαλλήλων του Δήμου.

   Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία, στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω, και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί ως εγγύηση στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζόμενου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφέλειας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις ημέρες Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 08:00 έως και 15:00,από το γραφείο ακίνητης περιουσίας του Δήμου Πολυγύρου.

Αρμόδιος Υπάλληλος: Νίκος Βογιατζής

Διεύθυνση: Πολυτεχνείου 50

Τηλέφωνο: 2371350743

Ηλεκτρ. Διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ