Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού δίμηνης διάρκειας

  • Εκτύπωση

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ''Αριστοτέλης'' ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων και ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΥΕ Εργατών/τριών Γενικών Καθηκόντων με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. δίμηνης διάρκειας

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση
Δείτε εδώ την Αίτηση
Δείτε εδώ την Υπεύθυνη Δήλωση

Υποβολή αιτήσεων από 22-02-2022 έως και 25-02-2022