ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 3 ΑΤΟΜΩΝ ΤΗΣ ΚΕΔΗΠΟ

  • Εκτύπωση

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πολυγύρου Κ.Ε.ΔΗ.ΠΟ. ανακοινώνει την την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων που θα πλαισιώσουν και θα στηρίξουν τις ανάγκες του Βοήθεια στο Σπίτι και καθαριότητας εσωτερικών χώρων της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Πολυγύρου, που δημιουργούνται από την πανδημία του COVID-19 (Κ.Ε.ΔΗ.ΠΟ.) και για περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας.

Κατεβάστε:
Την ανακοίνωση
Την αίτηση
Την υπεύθυνη δήλωση