Προσωρινοί πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας των υποψηφίων, επιλογής υποψηφίων, απορριπτέων και ονομαστική κατάσταση της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2022 του Δήμου Πολυγύρου

  • Print

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας των υποψηφίων, επιλογής υποψηφίων, απορριπτέων και ονομαστική κατάσταση της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2022 του Δήμου Πολυγύρου.

Kατεβάσετε:

Ονομαστική Κατάσταση Υποψηφίων

Κατάταξη υποψηφίων

Επιλογή υποψηφίων

Αποκλεισθέντων υποψηφίων