Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Ιδρύματος Κότσιανου

  • Print

H πορεία εκτέλεσης του προυπολογισμού του Στέφανου Αθ. Κοτσιάνου και Καίτης Στεφ. Κοτσιάνου σύμφωνα με το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/13-07-2010 τεύχος Α) όπως συμληρώθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/31-10-2014 τεύχος Α), παρ. 2 άρθ. 59 Ν. 4182/10-9-2013 (ΦΕΚ 185/10-9-2013).

 

Έτος 2019