ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 2022

  • Εκτύπωση

Η Παιδική Εξοχή Μεταμόρφωσης του Δήμου Πολυγύρου Προκηρύσσει 47 θέσεις διαφόρων κλάδων και κατηγοριών (με έναν επιπλέον Φυσιοθεραπευτή ο πραγματικός αριθμός ανέρχεται σε 48 άτομα), διάρκειας από 01/07/2022 έως 31/08/2022 για την κάλυψη εποχιακών αναγκών της Π.Ε. Μεταμόρφωσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για τις εξής κατά αριθμό ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα, όπως αναφέρονται στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Πληροφορίες: Δημαρχείο Πολυγύρου 2371350755, Κατασκήνωση: 2375061211

κατεβάστε το αρχείο εδώ