Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2021 για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου

  • Εκτύπωση

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ''Αριστοτέλης'' ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ειδικότητας ΠΕ Παιδιάτρου

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση
Δείτε εδώ την Αίτηση
Δείτε εδώ την υπεύθυνη δήλωση

Υποβολή αιτήσεων από 10-10-2021 έως 19-10-2021