Αποφάσεις Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου 2014

  • Εκτύπωση

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13

51 Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του Παπαδημητρίου Ευστράτιου

52 Έγκριση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων σε κλειστό χώρο του Ζιώγα Χαραλάμπου

53 Ορισμός αναπληρωτή Προέδρου Τοπικού Συμβουλίου Πολυγύρου

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14

55 Χωροθέτηση νέων θέσεων στάσιμου υπαίθριου εμπορίου

56 Αίτηση για χορήγηση άδειας σύνδεσης με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης σε αγροτεμάχιο στη Γερακινή

57 Αίτηση του κ. Στράτου Εμμανουήλ για ανανέωση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων

58 Πινακίδα απαγόρευσης στάσης – στάθμευσης στην περιοχή Γυμνάσιο - Γ. Λύκειο Πολυγύρου

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 15

59 Διατύπωση απόψεων για τη Μ.Π.Ε., που αφορά περιβαλλοντική αδειοδότηση εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας απο ανεμογεννήτριες στη θέση Άγκανος

60 Αίτηση της κ. Αμπαρά Χαίδως του Χρήστου για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος "ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ"

61 Στολισμός – εκδηλώσεις Χριστουγέννων

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 16

62 Διατύπωση γραπτών απόψεων επί του περιεχομένου του φακέλου της Μ.Π.Ε. της "ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΜΒΝΕΕ" για την ανόρυξη ερευνητικών γεωτρήσεωνΜ.Π.Ε. της "ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΜΒΝΕΕ" για την ανόρυξη ερευνητικών γεωτρήσεων

63 Αίτηση του κ. Γαβανά Φίλιππου & ΣΙΑ ΟΕ, για χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων

64 Αίτηση του κ. Σαμαρά Νικόλαου του Χαρίλαου, για χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων

65 Αίτηση για χορήγηση ατομικής παροχής άρδευσης του κ. Νύκτα Αθανασίου

66 Τοποθέτηση μηχανήματος Α.Τ.Μ. στον οικισμό Καλύβες

67 Ένταξη ελαιοκομικής περιοχής Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου στο πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2015