Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

- ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

- ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

- ΜΑΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

- ΓΚΛΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

- ΠΑΝΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ

- ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

- ΛΑΚΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

- ΛΙΟΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

- ΖΑΒΡΑΚΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ

- ΖΙΟΥΠΟΥ ΑΝΝΑ

- ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ