espa

ermisΕθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης

govgrbeta

prasinessymvaseis

politikiprostasia

drp908

banner3

  • blekas
  • compost
  • electrocycle logo 0
  • logo ana kap pap
  • reclaim
  • recycle2017
  • container

communitycentre

logokep

dark blue el

aed defibrillator

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Συνεδρίαση 1 / 30-01-2017
1 Συμμετοχή του Δήμου Πολυγύρου στη Μαθητεία Επαγγελματικού Λυκείου
2 Ανάκληση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και διοικητικές κυρώσεις
3 Καθορισμός οργάνου ελέγχου παιδότοπων Δήμου Πολυγύρου
4 Αποδοχή ποσού 66.130,00€ και κατανομή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων Δήμου Πολυγύρου έτους 2016
5 Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πολυγύρου» της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πολυγύρου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003673
6 Ορισμός Εκπροσώπων για τη Συγκρότηση Επιτροπής Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής Αριθμ. 20Γ.Κ.Λ.
7 Εξέταση αίτησης για έγκριση πολεοδομικής μελέτης του Παραθεριστικού Οικισμού Συνδέσμου Απόστρατων Αξιωματικών ΕΔ και ΣΑ, στην περιοχή «Διονυσιάτικος Μύλος» του Δήμου Πολυγύρου
8 Εξέταση αιτήματος για τη χορήγηση βεβαίωση, μη δυνατότητας υδροδότησης της ΒΙΓΛΙΑ Α.Β.Ε.Ε.
9 Ορισμός υπευθύνων για τον λογαριασμό τραπέζης που διατηρεί ο Δήμος Πολυγύρου στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος με όνομα «ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ – Ανέγερση Γηροκομείου»
10 Έγκριση υπέρβασης κατανάλωσης καυσίμων
11 Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση Επιτροπής χαρακτηρισμού των χώρων του αιγιαλού - παραλίας ως Πολυσύχναστων ή μη
12 Οριοθέτηση ρέματος αγροτεμαχίου στη θέση «Μάλτα – Πατελιδάς» του αγροκτήματος Πολυγύρου
13 Αποδοχή της πρότασης για την χρηματοδότηση του Αντιπλημμυρικού Ολύνθου από το Π.Ε.Π., τροποποίηση προϋπολογισμού, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επενδύσεις για την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων από πλημμύρες».
14 Ένταξη του Δήμου Πολυγύρου στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016» στον Άξονα Προτεραιότητας 4: «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα»
15 Εξέταση αίτησης για μείωση τελών ύδρευσης
16 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων
17 Λήψη απόφασης για διάθεση πίστωσης που θα απαιτηθεί για την αμοιβή του δικηγόρου για την σύνταξη γνωμοδότησης σε σχέση με καταβολή Λατομικού Τέλους από τα Μεταλλεία «Ελληνικοί Λευκόλιθοι» και Β) την μεταβίβαση του κτιρίου των παλαιών Δικαστηρίων στον Δήμο Πολυγύρου
18 Λήψη απόφασης για διάθεση πίστωσης που θα απαιτηθεί για την αμοιβή του δικηγόρου για πρόσθετη παρέμβαση του Δήμου Πολυγύρου
19 Εξέταση αίτησης για επιστροφή χρημάτων
20 Έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΜΒΝΕΕ» για την επιφανειακή εκμετάλλευση κοιτάσματος λευκόλιθου εντός τις Οριστικής Παραχώρησης (Ο.Π.) 17Β θέση «Μπενβενίστε» στην Γερακινή Χαλκιδικής
21 Εξέταση αίτησης για μείωση των κυβικών νερού.
22 Εξέταση αίτησης για μείωση τελών ύδρευσης στην Δ.Κ. Ορμύλιας
23 Εξέταση αίτησης για μείωση τελών ύδρευσης στην Δ.Κ. Ορμύλιας
24 Εξέταση αίτησης για διαγραφή τελών ύδρευσης στην Δ.Κ. Ορμύλιας
25 Εξέταση αίτησης για διαγραφή τελών στην Δ.Κ. Ορμύλιας
26 Διαγραφή χρεών
27 Έγκριση 1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας έργου «Βελτίωση & Εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων δημοτικού κλειστού γυμναστηρίου Πολυγύρου»
28 Παραχώρηση χώρων
29 Οργάνωση εκδηλώσεων αποκριάς 2017
30 Επιχορήγηση συλλόγων
31 Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον Συνοικισμό της ΤΚ. Μεταμόρφωσης του Δήμου Πολυγύρου
32 Έγκριση και παραλαβή της: «Μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης ασφαλτόστρωσης υφιστάμενης αγροτικής οδού Παλαιόχωρας» με αρ. μελ. 51/2016
33 Έγκριση και παραλαβή της: «Μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης ασφαλτόστρωσης υφιστάμενης αγροτικής οδού Δουμπιά - Καλαμωτό» με αρ. μελ. 48/2016
34 Χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας έργου «Κατασκευή πρότυπου δημοτικού γηροκομείου Πολυγύρου - Αποπεράτωση»
35 Ανάκληση της υπ’ αριθ. 100/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
36 Εξέταση αίτησης του Κουγιώνη Βασίλειου για την υπαγωγή της επιχ/σης του στις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 429/76 περί εποχικότητας
37 Εξέταση αίτησης του Κουγιώνη Ελευθέριου για την υπαγωγή της επιχ/σης του στις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 429/76 περί εποχικότητας
38 Έγκριση 4ης παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του υποέργου 2 «Αντιπυρική προστασία κοινοτικού δάσους Βάβδου Δήμου Πολυγύρου» (αρ. μελ. 12/2014) της πράξης «Αντιπυρική προστασία κοινοτικών και προστατευτικών δασών Δήμου Πολυγύρου» αριθ. Εναρ. Έργου 2016ΣΕ08210154 της Σ.Α.Ε. 082/1 & ΟΠΣΑ 179465
39 Έγκριση 4ης παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του υποέργου 1 «Αντιπυρική προστασία κοινοτικού δάσους Πολυγύρου Δήμου Πολυγύρου» (αρ. μελ. 11/2014) της πράξης «Αντιπυρική προστασία κοινοτικών και προστατευτικών δασών Δήμου Πολυγύρου» αριθ. Εναρ. Έργου 2016ΣΕ08210154 της Σ.Α.Ε. 082/1 & ΟΠΣΑ 179465
40 Έγκριση 4ης παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του υποέργου 3 «Αντιπυρική προστασία κοινοτικού δάσους Δουμπιών Δήμου Πολυγύρου» (αρ. μελ. 13/2014) της πράξης «Αντιπυρική προστασία κοινοτικών και προστατευτικών δασών Δήμου Πολυγύρου» αριθ. Εναρ. Έργου 2016ΣΕ08210154 της Σ.Α.Ε. 082/1 & ΟΠΣΑ 179465
41 Έγκριση 4ης παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του υποέργου 4 «Αντιπυρική προστασία κοινοτικού δάσους Παλαιόχωρας & Ριζών - Δήμου Πολυγύρου» (αρ. μελ. 14/2014) της πράξης «Αντιπυρική προστασία κοινοτικών και προστατευτικών δασών Δήμου Πολυγύρου» αριθ. Εναρ. Έργου 2016ΣΕ08210154 της Σ.Α.Ε. 082/1 & ΟΠΣΑ 179465
42 Έγκριση 4ης παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του υποέργου 5 «Αντιπυρική προστασία κοινοτικού δάσους Γαλάτιστας Δήμου Πολυγύρου» (αρ. μελ. 15/2014) της πράξης «Αντιπυρική προστασία κοινοτικών και προστατευτικών δασών Δήμου Πολυγύρου» αριθ. Εναρ. Έργου 2016ΣΕ08210154 της Σ.Α.Ε. 082/1 & ΟΠΣΑ 179465
43 Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων Ι.Δ.Α.Χ.
44 Κήρυξη του 2017 ως έτους ανακύκλωσης για τον Δήμο Πολυγύρου
45 Λήψη απόφασης για μετακίνηση εκτός έδρας Δημάρχου

Συνεδρίαση 2 / 13-02-2017
46 Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Πολυγύρου
47 Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Πολυγύρου 2017
48 Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση οχημάτων – και μηχανημάτων Δήμου Πολυγύρου 2017»
49 Λήψη απόφασης για την Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017 (υποχρεωτική αναμόρφωση) και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος
50 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
51 Λήψη απόφασης για την 1η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος
52 Ένταξη στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου το έργο με τίτλο: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου» και ψήφιση της σχετικής πίστωσης
53 Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο προσκλήσεων για την χρηματοδότηση του Αντιπλημμυρικού Ολύνθου από το Π.Ε.Π., τροποποίηση προϋπολογισμού, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επενδύσεις για την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων από πλημμύρες» (εξ αναβολής)
54 Οργάνωση εκδηλώσεων αποκριάς 2017 (εξ αναβολής)
55 Επιχορήγηση συλλόγων (εξ αναβολής)
56 Λήψη απόφασης για διάθεση πίστωσης που θα απαιτηθεί για την αμοιβή του δικηγόρου για πρόσθετη παρέμβαση του Δήμου Πολυγύρου (εξ αναβολής)
57 Λήψη απόφασης για διάθεση πίστωσης που θα απαιτηθεί για την αμοιβή του δικηγόρου για την σύνταξη γνωμοδότησης σε σχέση με καταβολή Λατομικού Τέλους από τα Μεταλλεία «Ελληνικοί Λευκόλιθοι» και Β) την μεταβίβαση του κτιρίου των παλαιών Δικαστηρίων στον Δήμο Πολυγύρου (εξ αναβολής)
58 Ένταξη του Δήμου Πολυγύρου στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016» στον Άξονα Προτεραιότητας 4: «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα» (εξ αναβολής)
59 Σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ Δήμου Πολυγύρου και Δήμου Σιθωνίας
60 Λήψη απόφασης για μετακίνηση εκτός έδρας Δημάρχου
61 Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
62 2 αυτοκίνητα

Συνεδρίαση 3 / 03-03-2017
63 Εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Συνεδρίαση 4 / 21-03-2017
64 Παραχώρηση χώρων
65 Καθορισμός διαδικασίας χορήγησης στιγμιαίας χρήσης πεζοδρομίου για την εξυπηρέτηση εσόδου – εξόδου οχημάτων σε ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης οχημάτων εκτός οδού
66 Έκτακτη επιχορήγηση για τις σχολικές επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πολυγύρου
67 Ορισμός μελών επιτροπής για την εκτίμηση της εν ζωή αξίας ζώων που σφάζονται ή θανατώνονται λόγω μεταδοτικών νοσημάτων
68 Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – Τακτοποιητικός του έργου: Εσωτερική οδοποιία στο Δήμο Πολυγύρου στις θέσεις: Δ.Κ. Πολυγύρου, Δ.Κ. Ορμύλιας, Τ.Κ. Αγ. Προδρόμου, Τ.Κ. Μαραθούσας, Τ.Κ. Κρήμνης, Τ.Κ. Βραστάμων, Οικισμός Πλανών – Τ.Κ. Βραστάμων» αρ. μελ. 40/2012
69 Παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής WINBANK
70 Χορήγηση άδειας για στιγμιαία χρήση του πεζοδρομίου για είσοδο – έξοδο οχημάτων σε ιδιωτικούς χώρους
71 Εξέταση αίτησης για τοποθέτηση πινακίδων σε δευτερεύουσα Επαρχιακή οδό
72 Εξέταση των αιτήσεων για την παραχώρηση δικαιώματος κοινόχρηστου χώρου για το 2017 στον πεζόδρομο της οδού Πολυτεχνείου για τις επιχειρήσεις τους.
73 Εξέταση αίτησης των ΕΛ.ΤΑ Ορμύλιας Α.Ε. για παραχώρηση μίας θέσης πάρκινγκ.
74 Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Τακτοποίηση του Ν. 4178/2013 των αθλητικών εγκαταστάσεων του δημοτικού σταδίου Τ.Κ. Ολύνθου» αρ. μελ. 27/2014
75 Εξέταση της ένστασης της αναδόχου Κ/ξιας του έργου: «Έργα Υποδομής Κεντρικής Οδού Δ.Κ. Γαλάτιστας» με αρ. μελέτης 01/2015 κατά της απόφασης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί έγκρισης της 1ης αναλυτικής επιμέτρησης του έργου
76 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
77 Διαγραφές χρεών
78 Έγκριση δαπάνης για την ετήσια συνδρομή βιβλίου
79 Εξέταση αίτησης για διαγραφή χρεών
80 Ορισμός επιτροπής (σύμφωνα με τα πρακτικά κλήρωσης) προσωρινής - οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση Κοινόχρηστων χώρων Δημοτικής Γαλάτιστας του Δήμου Πολυγύρου», αρ. μελ. 67/2013
81 Ορισμός επιτροπής (σύμφωνα με τα πρακτικά κλήρωσης) προσωρινής - οριστικής παραλαβής του έργου: «Έργα υποδομής Κεντρικής Οδού Δ.Κ. Γαλάτιστας» αρ. μελ. 1/2015
82 Κατανομή ΣΑΤΑ
83 Έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμού Μεταμόρφωσης Δήμου Πολυγύρου»
84 Αποδοχή χρηματοδότησης
85 Λήψη απόφασης για την 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
86 Λήψη απόφασης από το Δ.Σ. για την ανάκληση ή μη της με αριθ. 197/18-12-2009 απόφασης του Ν. Σ. Χαλκιδικής (οδικό αγροτικό δίκτυο Πολυγύρου – Ορμύλιας)»
87 Λήψη απόφασης για πρόσληψη υδρονομέων έτους 2017
88 Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.)
89 Λύση συμβάσεων μελετητή
90 Λύση συμβάσεων μελετητή
91 Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης προμήθειας καυσίμων
92 Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης προμήθειας ειδών καθαριότητας
93 Χορήγηση άδειας στιγμιαίας χρήσης του πεζοδρομίου για είσοδο – έξοδο οχημάτων σε ιδιωτικούς χώρους
94 Χορήγηση άδειας στιγμιαίας χρήσης του πεζοδρομίου για είσοδο – έξοδο οχημάτων σε ιδιωτικούς χώρους
95 Έγκριση αλλαγής επωνυμίας του αναδόχου του έργου: «Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων – Αναβάθμιση αστικού οδικού δικτύου και περιβάλλοντος – σήμανση για την οδική ασφάλεια και συναφείς παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν - Βελτίωση βασικών υποδομών στο Δήμο Πολυγύρου (Αναβάθμιση αστικού οδικού δικτύου και περιβάλλοντος – σήμανση)»
96 Έγκριση 6ης παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως εργασιών του έργου «Αποκατάσταση – Βελτίωση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Πολυγύρου, Βραστάμων και Σανών – Ύδρευση Πολυγύρου» με αρ. μελ. 154/2012
97 Ορισμός επιτροπής (σύμφωνα με τα πρακτικά κλήρωσης) προσωρινής - οριστικής παραλαβής του έργου: «Έργα υποδομής κεντρικής οδού Τ.Κ. Γεροπλατάνου» αρ. μελ. 84/2014
98 ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. – Αύξηση ή μη Μετοχικού Κεφαλαίου
99 Έγκριση πρωτοκόλου Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου « Κατασκευή φρεατίου απαγωγής ομβρίων στην περιοχή «Ευαγγελινάδικα»
100 Ορισμός επιτροπής (σύμφωνα με τα πρακτικά κλήρωσης) προσωρινής - οριστικής παραλαβής του έργου: «Αναπλάσεις ιστορικού ιστού και περιοχών προ του ’23 στον Πολύγυρο» αρ. μελ. 45/2012
101 Οργάνωση κινηματογραφικής λέσχης Πολυγύρου
102 Ίδρυση Κέντρου Διά Βίου Μάθησης στο Δήμο Πολυγύρου σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3879/2010 και ορισμός αναπληρωτή υπεύθυνου για το πρόγραμμα
103 Λήψη απόφασης και έγκριση δαπάνης για την μετακίνηση εκτός έδρας Δημάρχου
104 Αποδοχή και ένταξη της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πολυγύρου» με Κωδικό ΟΠΣ 5003673 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

Συνεδρίαση 5 / 04-04-2017
105 Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για την κατασκευή του έργου «Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων – Αναβάθμιση αστικού οδικού δικτύου & περιβάλλοντος – σήμανση για την οδική ασφάλεια και συναφείς παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν - Βελτίωση βασικών υποδομών στο Δήμο Πολυγύρου (Βελτίωση βασικών υποδομών στο Δήμο Πολυγύρου) αρ. μελ. 45/2016
106 Ορισμός επιτροπής για τον χαρακτηρισμό των εκσκαφών του έργου «Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων – Αναβάθμιση αστικού οδικού δικτύου & περιβάλλοντος – σήμανση για την οδική ασφάλεια και συναφείς παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν - Βελτίωση βασικών υποδομών στο Δήμο Πολυγύρου (Βελτίωση βασικών υποδομών στο Δήμο Πολυγύρου) αρ. μελ. 45/2016
107 Έναρξη διαδικασίας εκμίσθωσης για το Δημ. Αναψυκτήριο στην Δ.Κ. Ορμύλιας (οικισμός Ψακουδίων) και του Δημ. Αναψυκτηρίου στην Τ.Κ. Μεταμόρφωσης
108 Μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας λαϊκών αγορών
109 Υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ05 «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων» με τίτλο «Επενδύσεις για την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων από πλημμύρες»
110 Εξέταση αίτησης για υπαγωγή οφειλών σε ρύθμιση του Ν. 3463/2006
111 Παραχώρηση άλσους Ορμύλιας
112 Αποδοχή όρων έγκρισης Δανείου – Τροποποίηση Προϋπολογισμού και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος για το έργο «Ύδρευση Βάβδου»
113 Έγκριση της προμήθειας α) παιδικών χαρών, β) πλυντηρίου κάδων απορριμμάτων και γ) προμήθειας κάδων απορριμμάτων – καθορισμός τρόπου εκτέλεσης των διαγωνισμών
114 Αποδοχή ποσού ένταξης για το έργο «Αναστήλωση και εκσυγχρονισμός της οικίας Κότσιανου με μετατροπή σε χώρο πολιτισμού και λαογραφικού μουσείου», προϋπολογισμού 2.343.214,17 €, ένταξη του έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης
115 Αποδοχή ή μη πρότασης για εξώδικο συμβιβασμό επί της από 30/3/2017 αιτήσεως τους και της από 25/7/2014 ασκηθείσης σε βάρος του Δήμου Πολυγύρου αγωγής
116 Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Ανθεμούντα Δήμου Πολυγύρου», αρ. μελ 95/2011
117 Ορισμός επιτροπής δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων – ακινήτων του Δήμου και αγορά ή μίσθωση πραγμάτων – ακινήτων ανηκόντων σε τρίτους (παρ. 1 άρθρ. 1 ΠΔ 270/81):

Συνεδρίαση 6 / 28-04-2017
118 Εξέταση αίτησης για παραχώρηση χώρου στο Επιμελητήριο Χαλκιδικής
119 Διαγραφές χρεών
120 Έγκριση δαπανών φιλοξενίας
121 Έγκριση και παραλαβή της Μελέτης με τίτλο "Τακτοποίηση του Ν. 4178/2013 των αθλητικών εγκαταστάσεων του δημοτικού σταδίου Δ.Κ. Γαλάτιστας" με αρ. μελέτης 39/2014
122 Ανάκληση της υπ’ αριθ. 106/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
123 Έγκριση σχεδίου σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας
124 Λήψη απόφασης για την 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Πολυγύρου οικονομικού έτους 2017
125 Επιχορήγηση Δημοτικού Ραδιοφώνου Πολυγύρου
126 Αποδοχή ποσού 66.130,00€ και κατανομή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων Δήμου Πολυγύρου έτους 2017
127 Λήψη απόφασης επιλογής υδρονομέων έτους 2017 (Β.Δ. 28.3/15-4-1957)
128 Έγκριση και παραλαβή της «Υδραυλικής μελέτης αντικατάστασης εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Βάβδου» Δ.Ε. Ανθεμούντα Δήμου Πολυγύρου με αριθμό μελέτης 33/2016
129 Έγκριση 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Πολυγύρου» με αρ. μελ. 31/2015
130 Εξέταση αίτησης για άδεια στιγμιαίας χρήσης του πεζοδρομίου για είσοδο – έξοδο οχημάτων σε ιδιωτικούς χώρους
131 Έγκριση Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πολυγύρου έτους 2016
132 Έγκριση Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πολυγύρου έτους 2016
133 Διαγραφή προσαυξήσεων λόγω λάθους στοιχείων
134 Απόδοση Ποσοστού εισπραχθέντος ημερήσιου τέλους Λαϊκών Αγορών έτους 2016
135 Εξέταση αίτησης για άδεια σύνδεσης με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου
136 Εξέταση αίτησης για άδεια σύνδεσης με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου
137 Εξέταση αίτησης των ΕΛ.ΤΑ Α.Ε. Παλαιόχωρας για παραχώρηση μίας θέσης πάρκινγκ.
138 Λήψη απόφασης για διάθεση πίστωσης που θα απαιτηθεί για την αμοιβή δικηγόρων
139 Χωροθέτηση – ορισμός αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το 2017
140 Κλάδευση – Καθαρισμός υποβλάστησης περιαστικού δάσους οικισμού Ψακούδια
141 Επιχορήγηση Συλλόγων
142 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» με Αρ. Μελ. Τ. Υπ. Δήμου Πολυγύρου 07/2013
143 Λήψη απόφασης και έγκριση δαπάνης για την μετακίνηση εκτός έδρας Δημάρχου
144 Έγκριση 1ης παράτασης τμηματικών προθεσμιών του έργου "Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Γαλάτιστας Δήμου Πολυγύρου" αρ. μελ. 28/2015

Συνεδρίαση 7 / 22-05-2017
145 Καθορισμός των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη σύμβασης παραχώρησης και καθορισμός τιμήματος και χρονικής διάρκειας για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι) ή με δημοπρασία

Συνεδρίαση 8 / 24-05-2017
146 Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Ολοκλήρωση τοιχίου αντιστήριξης επί της οδού Σεφέρη Δ.Κ. Πολυγύρου»
147 2ο Επιβολή προστίμου
148 3ο Κάλυψη εξόδων για την κατασκευή πανό για τη διοργάνωση του τουρνουά καλαθοσφαίρισης 3Χ3
149 4ο Δαπάνες εγκαινίων Δημ. Σχολείου Καλυβών
150 5ο Έγκριση και παραλαβή των πρόδρομων μελετών για τη συμπλήρωση της αίτησης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Έργα ενίσχυσης εξωτερικών υδραγωγείων οικισμών Δήμου Πολυγύρου»
151 Ανάθεση υλοτομίας σε Δασικούς Συνεταιρισμούς των Κοινοτικών Δασών Βάβδου και Δουμπιών για το διαχειριστικό έτος 2017
152 Κατανομή ποσού πυροπροστασίας για το έτος 2017
153 Εξέταση αίτησης χορήγησης θέσεων πάρκινγκ της Δημοτικής Κοινότητας Γαλάτιστας
154 Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για την κατασκευή του έργου: «Αντικατάσταση Αγωγών Αμιάντου τμήματος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης νέου οικισμού Παλαιοκάστρου του Δήμου Πολυγύρου (αριθμ. Μελέτης 124/2010).
155 Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) -1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου: Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων –Αναβάθμιση αστικού οδικού δικτύου και περιβάλλοντος –Σήμανση για την οδική ασφάλεια και συναφείς παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν –Βελτίωση βασικών υποδομών στο Δήμο Πολυγύρου με αριθμ. Μελέτης 4/2016.
156 Εξέταση αίτησης χορήγησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Ιπποκράτους στο Πολύγυρο
157 Λήψη απόφασης συνδρομής στην Εφημερίδα « ο Τύπος της Χαλκιδικής»
158 Έγκριση αντικατάστασης υπεργολάβου του έργου: «ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ , ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ-ΚΑΛΥΒΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» με αριθμ. Μελέτης 188/2012.
159 Εξέταση αιτημάτων για την παραχώρηση χώρων
160 Επιχορηγήσεις Συλλόγων
161 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
162 Μετονομασία του γηπέδου ποδοσφαίρου Ζερβοχωρίων
163 Λήψη απόφασης για την 6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Πολυγύρου οικονομικού έτους 2017
164 Κατανομή ΣΑΤΑ
165 Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με Α.Π.Θ. για την αντιπλημμυρική προστασία της Ολύνθου
166 Έγκριση απολογιστικών στοιχείων έτους 2016 της Παιδικής Κατασκήνωσης Μεταμόρφωσης
167 Λήψη απόφασης για καθορισμό των οριογραμμών του ρέματος ανάντι και κατάντι του ΧΥΤΑ Ανθεμούντα
168 Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής έργου «Αναπλάσεις ιστορικού ιστού και περιοχών προ του ’23 στον Πολύγυρο», αρ. μελ. 45/2012
169 Έγκριση και παραλαβή μελέτης εφαρμογής έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Καλυβών – Πολυγύρου, Δήμου Πολυγύρου»
170 Ορισμός υπεύθυνου - υπολόγου για τα έργα που πληρώνονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
171 Λήψη απόφασης και έγκριση δαπάνης για την μετακίνηση εκτός έδρας Δημάρχου
172 Τοποθέτηση POS στο Δήμο Πολυγύρου

Συνεδρίαση 9 / 30-06-2017
173 Συμπαράσταση και ενίσχυση της προσπάθειας του Δήμου Μήλου με στόχο τον επαναπατρισμό του Αγάλματος της Αφροδίτης της Μήλου
174 Οργάνωση 9ου Φεστιβάλ Πολυγύρου
175 έγκριση 3ης παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» με αρ. μελ. 31/2015
176 
177 Έγκριση 7ης παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως εργασιών του έργου «Αποκατάσταση –Βελτίωση υφισταμένων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Πολυγύρου, Βραστάμων και Σανών – Ύδρευση Πολυγύρου με αρ. μελ. 154/2012»
178 Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου για εγκατάσταση Τοπικού Αστυνομικού στη Δημοτική Κοινότητα Γαλάτιστας
179 Εξέταση αίτησης χορήγησης παροχής ύδρευσης στη θέση «Νησί»
180 Απολογισμός οικονομικού έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» του Δήμου Πολυγύρου
181 Διαγραφή χρεών
182 Λήψη απόφασης 7ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος
183 Παραχωρήσεις κοινόχρηστων χώρων
184 Αμοιβή δικηγόρου για τη διερεύνηση ακινήτων κληρονομίας Συργιάνη
185 Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Εκτίμησης προς ανταλλαγή ακινήτων στη ν περιοχή του Ρυμοτομικού Σχεδίου Καλυβών
186 Ανάκληση επαγγελματικής άδειας πωλητή Λαϊκών αγορών
187 Λήψη απόφασης για τη λειτουργία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΡΕΝΟΥ» στην Τ.Κ. Μεταμόρφωσης
188 Τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 65/21-03-2017 απόφασης με την οποία καθορίσθηκε η διαδικασία χορήγησης στιγμιαίας χρήσης πεζοδρομίου για την εξυπηρέτηση εσόδου-εξόδου οχημάτων σε ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης οχημάτων εκτός οδού.
189 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΡΗΜΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» με Αρ. Μελ. Τ. Υπ. Δήμου Πολυγύρου 89/2011
190 Έγκριση προϋπολογισμού Παιδικής Κατασκήνωσης Μεταμόρφωσης 2017
191 Κατανομή προσωπικού για πρόσληψη στην παιδική κατασκήνωση Μεταμόρφωσης
192 Επιχορηγήσεις πολιτιστικών συλλόγων.
193 Αμοιβή δικηγόρου για την άσκηση αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά των υπ’ αριθμ. 364/2017 και 370/2017 αποφάσεων του Πολυμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης.
194 Λήψη απόφασης έγκρισης 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας του «Κατασκευή πρότυπου δημοτικού γηροκομείου Πολυγύρου- Αποπεράτωση» με αρ. μελ. 81/2012.
195 Χορήγηση βεβαίωσης αδυναμίας ύδρευσης στην Τ.Κ. Ολύνθου.
196 Λήψη απόφασης και έγκριση δαπάνης για την μετακίνηση εκτός έδρας Δημάρχου
197 Εξέταση αίτησης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου

Συνεδρίαση 10 / 12-07-2017
198 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου σχολείου
199 Εξέταση αιτημάτων παραχώρησης χώρων
200 Σύσταση νέων οργανικών θέσεων στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας
201 Νέες συμβάσεις εργασίας των απασχολούμενων στον τομέα της καθαριότητας
202 Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την αντίκρουση της από 3/6/2017 αγωγής εργατικής διαφοράς υπαλλήλων του Δήμου (Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο)
203 Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την αντίκρουση της από 20/6/2017 αγωγής εργατικής διαφοράς υπαλλήλων του Δήμου (Ειρηνοδικείο Πολυγύρου)
204 Καθορισμός και αμοιβή δικηγόρου για την σύνταξη και κατάθεση προσφυγής στην επιτροπή του άρθρου 52 του Ν. 3463/06

Συνεδρίαση 11 / 28-07-2017

205 Έγκριση τροποποίησης της μελέτης β) Έγκριση 1ου ΑΠΕ- 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων πολυγυρου - Καλυβών Δήμου Πολυγύρου - Β' φάση (ολοκλήρωση) με αριθ. Μελ. 188/2011
206 έγκριση υπεργολαβίας του έργου "Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και διάθεσης Πολυγύρου Καλυβών Δήμου Πολυγύρου
207 Πρόσκαιρη απαγόρευση κυκλοφορίας – στάθμευσης οχημάτων στο τοπικό διαμέρισμα Μεταμόρφωσης
208 Έγκριση και παραλαβή της μελέτης: "Σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την κατασεκυή του έργου: Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Βάβδου" Δ.Ε. Ανθεμούντα Δήμου Πολυγύρου με αριθμό μελέτης 35/2016
209 Έγκριση και παραλαβή της μελέτης: "ΣύνταξηΣ.Α.Υ. - Φ.Α.Υ. για την κατασεκυή του έργου: Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Βάβδου" Δ.Ε. Ανθεμούντα Δήμου Πολυγύρου με αριθμό μελέτης 34/2016

Συνεδρίαση 12 / 30-08-2017
210 Τροποποίηση συστατικής πράξης "Διαδημοτικής Επιχείρησης Σφαγείων Βορείου Ελλάδος
211 Οργάνωση εγκαινίων Δημοτικού Σχολείου Γαλάτιστας
212 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» με αρ. μελ. 31/2015
213 Οργάνωση θεατρικής παράστασης
214 Έγκριση σύμβασης χρησιδανείου για παραχώρηση οικοπέδου από Δημ Μαρέτη επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη για δημιουργία πάρκινγκ
215 Έγκριση σύμβασης χρησιδανείου για παραχώρηση ημιφορτηγού αυτοκινήτου
216 Έγκριση και ψήφιση αμοιβής του Δικηγόρου για την υπεράσπιση του Δήμου Πολυγύρου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής.
217 Έγκριση ανασύνθεσης του Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πολυγύρου σύμφωνα με το άρθρο 240 του ν. 3463/2006
218 Απόφαση για την επιβολή προστίμου σε ιδιοκτήτη οικοπέδου στον Πολύγυρο λόγω μη καθαρισμού και απομάκρυνσης της βλάστησης
219 Έγκριση 4ης παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» με αριθ. μελ. 31/2015
220 Ανάκληση των υπ’ αριθμ. 634/20-08-2014 και 83/3-2-2017 αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
221 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων
222 Μείωση μισθώματος κατά τον ν. 4071/2012
223 Παράταση χρόνου μίσθωσης κτιρίου Τεχνικής Υπηρεσίας
224 Αλλαγή κατηγορίας πωλούμενων προϊόντων άδειας άσκησης λαϊκής αγοράς
225 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΚ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ» με αρ. μελ. 84/2014
226 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο «Αποκατάσταση – βελτίωση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Πολυγύρου, Βραστάμων και Σανών – Ύδρευση Βραστάμων και Σανών» (αρ. μελ. 153/12)
227 Έγκριση 1ης παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του υποέργου 1 «Έργα συλλογής, μεταφοράς λυμάτων Πολυγύρου – Καλυβών Δήμου Πολυγύρου» (αρ. μελ. 188/2011) της πράξης «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Πολυγύρου – Καλυβών Δήμου Πολυγύρου» αριθ. Εναρ. Έργου 2016ΣΕ08280037 & MIS 5003413
228 Διαγραφές χρεών
229 Αποδοχή παραχώρησης εννέα (9) Μηχανημάτων έργου από την Περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής στο Δήμο Πολυγύρου»
230 Έγκριση έναρξης εκμίσθωσης καλλιεργήσιμων εκτάσεων του Δήμου Πολυγύρου
231 Έγκριση 7ου Α.Π.Ε. – 1η Συμπληρωματική Σύμβαση – 3ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Αποκατάσταση – βελτίωση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Πολυγύρου, Βραστάμων και Σανών – Ύδρευση Πολύγυρου»
232 Έγκριση διάλυσης σύμβασης κατασκευής του υποέργου 1 «Αντιπυρική προστασία κοινοτικού δάσους Πολυγύρου – Δήμου Πολυγύρου» αρ. μελ. 11/2014 της πράξης με τίτλο «Αντιπυρική προστασία κοινοτικών και προστατευτικών δασών Δήμου Πολυγύρου»
233 Λήψη απόφασης για την 8η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
234 Αποδοχή ποσού 200.000 € Υπουργείου Εσωτερικών - Λήψη απόφασης για την 8η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Πολυγύρου οικονομικού έτους 2017 – Εξειδίκευση κωδικών στα έξοδα
235 Μεταβίβαση ακινήτων του Δήμου της Δ.Κ. Ορμύλιας στο Ν.Π.Δ.Δ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» για τη δημιουργία αθλητικού πάρκου και κατασκευή των αναγκαίων έργων (γήπεδο ποδοσφαίρου, μπάσκετ κ.λ.π.)
236 Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος στο Δασαρχείο Πολυγύρου του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την παραχώρηση του άλσους της Δ.Κ. Ορμύλιας
237 Έγκριση συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Κατασκευή Πρότυπου Δημοτικού Γηροκομείου Πολυγύρου – Αποπεράτωση»
238 Επιστροφή ποσών από πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης μετά από δικαστική απόφαση
239 Προσδιορισμός χρηματικής υποχρέωσης επιχειρήσεων πόσιμου νερού κ.λ.π.
240 Αντικατάσταση παραιτηθέντα υδρονομέα άρδευσης
241 Εξέταση αίτησης για άδεια σύνδεσης με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης της Δ.Κ. Πολυγύρου
242 Εξέταση αίτησης για άδεια σύνδεσης με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης της Δ.Κ. Πολυγύρου
243 Αίτηση Εμπορικού Συλλόγου Γαλάτιστας για παραχώρηση γηπέδου την 3η Σεπτεμβρίου 2017 στα πλαίσια της γιορτής κτηνοτροφίας
244 Λήψη απόφασης και έγκριση δαπάνης για την μετακίνηση εκτός έδρας Δημάρχου
245 Έγκριση έναρξης εκμίσθωσης καλλιεργήσιμων εκτάσεων του Δήμου Πολυγύρου

Συνεδρίαση 13 / 21-09-2017
246 Κατανομή ΣΑΤΑ
247 Τροποποίηση της με αρ. 239 /2017 απόφασης του ΔΣ με θέμα: Προσδιορισμός χρηματικής υποχρέωσης επιχειρήσεων πόσιμου νερού κ.λ.π.
248 Ανάκληση της υπ’αριθ. 225/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
249 Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα Eurobank
250 Χορήγηση παροχής ύδρευσης στην ΤΚ Μεταμόρφωσης
251 Παράταση εργασιών στο έργο «Αντικατάσταση αγωγών τμήματος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης νέου οικισμού Παλαιοκάστρου» με αριθ. 124/2010
252 Επιχορηγήσεις συλλόγων
253 Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ»
254 Λήψη απόφασης για την 9η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017 και Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος
255 Έγκριση δημοπράτησης του Υποέργου «Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων – Αναβάθμιση οδικού δικτύου και περιβάλλοντος – Σήμανση για την οδική ασφάλεια και συναφείς παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν για την δημοτική οδό του παραλιακού μετώπου Μεταμόρφωσης (προϋπολογισμός 675.000 €) – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με ηλεκτρονική δημόσια σύμβαση και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά με βάση την τιμή προσφοράς
256 Χορήγηση Επαγγελματικών αδειών πωλητών Λαϊκών Αγορών
257 Αποδοχή ποσού 66.570,00€ και κατανομή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων Δήμου Πολυγύρου έτους 2017
258 Έγκριση του κανονισμού λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Πολυγύρου
259 Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Υδρογεωλογική μελέτη υδρευτικών γεωτρήσεων στην περιοχή των λεκανών Ολυνθίου και Καλυβών» Δήμου Πολυγύρου με αριθμό μελέτης 25/2016
260 Συμμετοχή του Δήμου Πολυγύρου στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
261 Συμμετοχή του Δήμου Πολυγύρου στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία με την επωνυμία «ΟΙ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ»
262 Αδελφοποίηση μεταξύ των πόλεων του Ιασίου και του Πολυγύρου
263 Έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση της λειτουργίας του Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με την κωδική ονομασία «ΣΤΑΥΡΟΣ» και κωδικό αριθμό 1000152 που ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία «VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Τ.Ε.» και είναι κατασκευασμένος στο Δήμο Πολυγύρου Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Γεωγραφικές Συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87: Χ=454.456,420, Υ=4.469.754,150 και λ=23ο 27’ 49’’ και φ=40ο 22’ 38’’ και βρίσκεται εντός της προστατευόμενης περιοχής με κωδικό GR1270012, ΕΖΔ, «ΟΡΟΣ ΧΟΛΟΜΩΝΤΑ» ανήκει στην υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 12ης ομάδας με Α/Α 6»
264 Έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση της τροποποίησης της λειτουργίας του Κομβικού Σταθμού Κινητής Τηλεφωνίας με την κωδική ονομασία «ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ» και κωδικό αριθμό «1000151» που ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία «VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.» και είναι κατασκευασμένος στο Δήμο Πολυγύρου, Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Γεωγραφικές Συντεταγμένες (ΕΓΣΑ 87): Χ=443.137.67, Υ=4.476.182.77 και λ=23ο 19’ 48’’ και φ=40ο 26’ 05’’ ανήκει στην υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 12ης ομάδας με Α/Α 5.»
265 Έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση της τροποποίησης της λειτουργίας του Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με την κωδική ονομασία «ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ» και κωδικό αριθμό «1002671» που ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ» και είναι κατασκευασμένος στο Δήμο Πολυγύρου, Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Γεωγραφικές Συντεταγμένες (ΕΓΣΑ 87): Χ=457.970,04, Υ=4.472.568,99 και λ=23ο 30’ 18’’ και φ=40ο 24’ 10’’ και βρίσκεται εντός των προστατευόμενων περιοχών με κωδικούς «GR 1270001, ΖΕΠ, ΟΡΟΣ ΧΟΛΟΜΩΝΤΑΣ» ανήκει στην υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 12ης ομάδας με Α/Α6)»
266 Λήψη απόφασης για την ένταξη του Δήμου Πολυγύρου στο Δίκτυο Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
267 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
268 Διαγραφές χρεών
269 Επικαιροποίηση και ιεράρχηση των αιτούμενων προς κάλυψη θέσεων προσωπικού ανταποδωτικού χαρακτήρα στην καθαριότητα της αριθ. 200/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
270 Αγορά οικίας στην Τ.Κ. Παλαιόχωρας
271 Λήψη απόφασης και έγκριση δαπάνης για την μετακίνηση εκτός έδρας Δημάρχου
272 Υποβολή αίτησης στήριξης στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 3881/25.7.2017 πρόσκλησης, με Κωδικό: 4.3.4/ΕΥΔΠ_85της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 4 "ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ", Υπομέτρου 3 "ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΟΡΝΙΣΜΟ Ή ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ", Δράση 4. "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ" του ΠΑΑ 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης για το έργο: Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Δουμπιά - Καλαμωτό
273 Υποβολή αίτησης στήριξης στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 3881/25.7.2017 πρόσκλησης, με Κωδικό: 4.3.4/ΕΥΔΠ_85της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 4 "ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ", Υπομέτρου 3 "ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΟΡΝΙΣΜΟ Ή ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ", Δράση 4. "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ" του ΠΑΑ 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης για το έργο: Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Βάβδου
274 Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια δύο (2) μεταχειρισμένων ημιφορτηγών, από το ελεύθερο εμπόριο για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πολυγύρου
275 Λήψη απόφασης επί του υπ' αριθ. 2/66965/ΔΛΔ/ της 13/9/2017 εγγράφου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με θέμα "Μεταφορά διαθεσίμων των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στις ομάδες Λογαριασμών Νο 250-Κοινού Κεφαλαίου του Ν. 2469/97 ΚΑΙ ΤΟΥ νο 260-Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος

Συνεδρίαση 14 / 31-10-2017
276 Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
277 καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια λαμπτήρων
278 Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για τεχνικά έργα (Ταξιάρχη, Βραστά) - 1.800.000 €
279 Κατασκήνωση - εξουσιοδότηση Δημάρχου
280 Εξέταση αιτήματος έκτακτης επιχορήγησης για κάλυψη δαπανών λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πολυγύρου για καθαριότητα στις αίθουσες των σχολικών μονάδων
281 Λήψη απόφασης για την υποβολή δύο (2) προτάσεων (Μεταμόρφωση, Γερακινή – Αναπλάσεις), στα πλαίσια της προκήρυξης του Πράσινου Ταμείου (Αρ. πρωτ. 5182/017)
282 Έγκριση 5ης παρατάσεως προθεσμίας περαίωσης του υποέργου 4 «Αντιπυρική προστασία κοινοτικού δάσους Παλαιόχωρας & Ριζών – Δήμου Πολυγύρου» αρ. μελ. 14/2014 της πράξης με τίτλο «Αντιπυρική προστασία κοινοτικών και προστατευτικών δασών Δήμου Πολυγύρου» αριθ. Εναρ. Έργου 2013ΣΕ08280037 της Σ.Α.Ε. 082/8 & ΟΠΣΑ 179456
283 Έγκριση 8ης παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση – Βελτίωση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Πολυγύρου, Βραστάμων και Σανών – Ύδρευση Πολυγύρου» με αρι. Μελ. 154/2012
284 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου «Βελτίωση της κινητικότητας & ανάδειξης φυσικού περιβάλλοντος εντός οικισμού Γεροπλάτανου» (αρ. μελ.18/13)
285 Λήψη απόφασης για την ανταλλαγή ακινήτων στην Δ.Ε. Ορμύλιας
286 Λήψη κανονιστικής απόφασης για τις διαστάσεις των περιπτέρων του Δήμου Πολυγύρου
287 «Διαβίβαση μελέτης για την τροποποίηση της ΜΠΕ του υφιστάμενου ξενοδοχείου με την επωνυμία «ΣΟΝΙΑ» της «ΣΟΝΙΑ τουριστικές-οικοδομικές επιχειρήσεις Κ.Κουγιώνης & Υιοί Α.Ε.» δυναμικότητας 274 κλινών, στη θέση «Φιδάνι Λάκκος» στην εκτός σχεδίου περιοχή Παραλίας Γερακινής Δ.Ε. Πολυγύρου Π.Ε. Χαλκιδικής (υποκατηγορία Α2, ομάδα 6η –Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής με Α/Α 02)»
288 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων
289 Διαγραφή τυχόν προσαυξήσεων στα δημοτικά τέλη ύδρευσης – αποχέτευσης Α΄εξαμήνου 2017 των κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας Παλαιοκάστρου
290 Ανάληψη δαπάνης κόστους κατεδάφισης οικίας στην Τ.Κ. Αγίου Προδρόμου
291 Παραχώρηση χώρων
292 Διαγραφές χρεών
293 Εξέταση ένστασης – αίτησης θεραπείας
294 Πρόσληψη υπαλλήλου από επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών
295 Έγκριση δαπανών εορταστικών εκδηλώσεων, τοπικών εορτών κ.λ.π.
296 Λήψη απόφασης για την 10η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017 και Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος
297 Κατανομή ΣΑΤΑ
298 Διάλυση συμβάσεων
299 Ορισμός αμοιβής δικηγόρου για προσφυγές στην επιτροπή του αρ. 152 του Ν. 3463/06 (Παραστάσεις)
300 Υποβολή αίτησης στήριξης στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 3881/25.7.2017 πρόσκλησης, με Κωδικό: 4.3.4/ΕΥΔΠ_85της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 4 "ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ", Υπομέτρου 3 "ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΟΡΝΙΣΜΟ Ή ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ", Δράση 4. "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ" του ΠΑΑ 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης για το έργο: Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Γαλαρηνό – Βασιλικά
301 Λήψη απόφασης για την μετακίνηση εκτός έδρας Δημάρχου και Αντιδημάρχου και έγκριση δαπάνης Αντιδημάρχου